Focus op de Bijbel  |  Home
E i g e n t i j d s  en  B i j b e l g e t r o u w
Focus op de Bijbel is hét magazine voor Bijbelstudie, persoonlijke toerusting en Gemeentebouw. Auteurs en medewerkers maken deel uit van de zgn. Broederbeweging of voelen zich verwant met het evangelische gedachtengoed. Focus op de Bijbel beoogt een brede lezersgroep die liefde hebben voor Gods Woord en daar graag naar willen leven. Het magazine houdt vast aan kernwaarden als de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde woord van God, de noodzaak van bekering en wedergeboorte, persoonlijke toewijding aan Christus, het wezen en de roeping van de Gemeente, het profetisch onderwijs van de Bijbel en de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus en de komst van zijn Vrederijk. We proberen actuele ontwikkelingen in de wereld en op theologisch gebied te signaleren en hier een Bijbels gefundeerd en eigentijds antwoord op te formuleren.

Focus op de Bijbel wordt geëxploiteerd door de gelijknamige stichting zonder winstoogmerk en is voor haar activiteiten afhankelijk van abonnementsgelden en giften.
Met in het laatste nummer (40) o.a.:
Nieuw Testament : 'Maar nú geheel anders!' Romeinen 12 en 13
Nieuw Testament : Keizer Julianus' plan om de tempel te herbouwen
Nieuw Testament : NIEUW LICHT CAFÉ - LHBT’ers en de kerk
Praktisch : C. Peter Wagner, 'architect' van de Derde Golf
Magazine voor bijbelstudie, toerusting en gemeentebouw