Focus op de Bijbel  |  Home
E i g e n t i j d s  en  B i j b e l g e t r o u w
Redactie
Peter van Beugen
Arie Slingerland
Redactieraad
Kees Fieggen
Gerard Hoddenbagh
Gerard Kramer
Vaste medewerkers
Gerda Hoddenbagh-Los
Gerhard Westerman
Algemeen
De redactie van Focus is verantwoordelijk voor de exploitatie van het magazine en voor het toetsen van de inhoud. Zij ziet er op toe dat inhoud blijft beantwoorden aan het doel en aan de doelgroep.

De redactie en medewerkers beschouwen zich zelf in de eerste plaats als christen en voelen zich verbonden met iedere gelovige, onafhankelijk van kerkelijke achtergrond of denominatie. In meerderheid behoren zij tot de geloofsgemeenschap van de 'vergadering van gelovigen'.
Magazine voor bijbelstudie, toerusting en gemeentebouw